18. 01. 2014.

Tea Time! 9 - 2014.Ovi zimski dani su nekako prekratki za degustiranje i fotografisanje čajeva pa sam malo usporio i sa objavljivanjem recenzija. No, taj nedostatak sam nastojao nadoknaditi kroz istraživanje, ostvarivanje novih kontakata te, naravno, planiranje sadržaja.

Euforija Nove godine je isparila i pred vama je sažetak utisaka iz Stare, kao i planovi i ambicije za tekuću.